Ons Doelstelling

– De Turkse verenigingen samenbrengen en gezamenlijk activiteiten opzetten.  

– Een voorbeeldfunctie uitoefenen naar de Turkse gemeenschap, hen vertegenwoordigen, dienstverlening verzorgen ten aanzien van deze gemeenschap en hun verenigingen en een oplossing trachten te vinden voor al hun problemen. 

– De noden en behoeften van de Turkse kinderen en jongeren vaststellen en hiervoor een oplossing trachten te vinden. 

– Het bevorderen van gemeenschappelijke uitwisselingen tussen de Turkse en Belgische gemeenschappen en ze gemeenschappelijke activiteiten laten  uitvoeren. 

– De Turkse cultuur bekend maken aan de Belgische bevolking. 

– De Unie streeft tevens naar de bekendmaking van de Belgische cultuur aan de Turkse gemeenschap. Zodoende stelt men het vreedzaam leven van deze gemeenschappen met elkaar, als doel. Ze zal activiteiten organiseren om deze culturen bekend te maken. 

– De Unie zal samenwerken met Turkse, Belgische en verenigingen van andere nationaliteiten die dezelfde doelstellingen nastreven.