Gayeleri

– Türk kuruluşlarının bir araya gelmesini ve müşterek çalışmalar yapmasını sağlamak.

– Türk toplumuna öncülük etmek, onları temsil etmek, toplum ve dernekler arası yardımlaşmayı sağlamak ve her çeşit problemleriyle ilgilenmek.

– Türk çocuklarının ve gençlerinin problemlerini tesbit edip çözümü için çalışmak.

– Türk ve Belçika milletlerinin dostluğunu ve Belçika vatandaşlarına karşı dostca münasebetleri geliştirmek, her iki toplumun kaynaşmasını ve müşterek çalışmalar yapmasını sağlamak

– Türk kültürünü Belçika halkına tanıtmak.

– Birlik aynı zamanda Belçika halkının kültürünüde Türk toplumuna tanıtmayı amaçlar. Böylece iki toplumun uyum ve barış içerisinde yaşamasını hedef alır. İki kültürün tanınması ve tanıtılması için faaliyetler düzenler.

– Birlik aynı amacı taşıyan Türk, Belçikalı ve diğer milletlere mensup kuruluşlarla işbirliği yapar ve ortak çalışmalara gider.

– Birlik insanlarının kültürel ihtiyaçlarını gidermek için Belçikalı ve Türk eğitimcilerle işbirliği yapar. Ayrıca Türkiyeden eğitimci getirebilir.

– Belçika toplumuna uyum sağlanması için eğitici faaliyetler düzenler.

– Bağlı bulunan Derneklerin Bağımsız çalışabilmeleri için faaliyetler düzenler.

– Kültürel ve sosyal etkinlikler düzenler.

– Bağlı bulunan derneklerin, kültürel, eğitici ve kültürler arası faaliyetlerinin organizesinde maddi, teknik, idari destek sağlar.