Oprichting

De Oprichting De Turkse Unie van België is ontstaan vanuit een behoefte die in de samenleving aanwezig was. De Turken die in Europa wonen, zullen niet meer terugkeren naar Turkije. Ze zullen zich moeten organiseren naar de verwachtingen van hun nieuwe thuis. Ze zijn verplicht om de ideologische verschillen achterwege te laten en zich achter gelijke waarden te scharen om een sterke eenheid te vormen. Om deze eenheid te vormen is de Turkse Unie van België ontstaan. In zeer korte tijd is de Turkse Unie van België gegroeid tot een koepel en heeft het mogelijk gemaakt om veel mensen en organisaties onder één dak samen te brengen. Dankzij zijn contacten met de achterban werd de Turkse Unie van België ondersteund door de verschillende ministeries in België. Door samenwerkingsverbanden aan te gaan met deze ministeries heeft ze verschillende projecten ontwikkeld en gerealiseerd rond belangrijke onderwerpen zoals onderwijs, cultuur, werkloosheid, ouderen, vrouwen en jongeren. De Turkse Unie van België heeft de jongeren altijd aangespoord om verder te studeren, zodat deze afgestudeerde jongeren vanuit allerlei instellingen en organisaties zich kunnen inzetten voor de brede achterban. Eveneens zijn de mensen aangespoord om te streven naar gelijke rechten zodat ze bijdrage kunnen leveren in de samenleving en ook op politiek vlak actief kunnen zijn. De Turkse Unie van België heeft zich het principe eigen gemaakt om geen paraplu te openen als het in Turkije regent, maar wil zich wel uiterst inzetten om te blussen als er ginds een brand uitbreekt. Het mooiste voorbeeld hiervan is de solidariteitsactie voor de realisatie van een Belgisch dorp van 100 prefabwoningen in Düzce na de aardbeving van 1999. De Turkse Unie van België is afgestapt van de verouderde benadering van de Turkse federatievorming. Ze heeft talrijke initiatieven genomen en zich altijd voor de bevolking ingezet. In de afgelopen 10 jaar heeft zij hiervan heel wat goede voorbeelden gegeven. Vanuit een positieve ingesteldheid heeft ze zich ook enorm ingezet om de verstandhouding en vriendschap tussen de twee bevolkingsgroepen te bevorderen. Dit is o.a. gebeurd door er jaarlijks voor individuen, organisaties en instellingen een integratieprijs uit te reiken. De Turkse Unie van België heeft enorm veel aandacht besteed om de mensen te informeren over Turkije en om de Turkse cultuur bekend te maken. Zo heeft ze hieromtrent verschillende initiatieven genomen, zoals de Turkse Culturele Week. De tweede editie van deze tweejaarlijks wederkerende manifestatie is georganiseerd in het kader van de 40-jarige migratie van de Turken naar België. Ze heeft dan ook de voortouw genomen om er een happening voor de ganse bevolking van te maken. Naast dit alles heeft ze zich ingezet om studiebeurzen te geven aan behoeftige studenten en werden verschillende scholen ondersteund. Regelmatig zijn er uitwisselingsprojecten gerealiseerd met studenten uit Turkije. Jongeren hebben de gelegenhied gehad om kennis te maken en te verbroederen met jongeren die hier leven. Ook zijn er contacten gelegd met de Turken die buiten Turkije leven en zijn deze moreel en materieel ondersteund. Turkse Unie besteed ook heel wat aandacht aan vertegenwoordigingswerk. We zijn vertegenwoordigd in verschillende adviesraden die zich richten tot en zich inzetten voor allochtonen. Vaak zijn deze raden opgericht door ministeries, provincies en gemeenten. Ze komt ook vaak op voor de belangen van haar achterban en is dan ook vaak de vertegenwoordiger van de Turken in verscheidene adviesraden.