Raad van bestuur

Onze organisatie heeft het initiatief genomen om een werking te hebben in teamverband waarbij om de twee jaar een nieuwe voorzitter wordt verkozen. 
Tot op heden hebben 6 voorzitters hun functie voltooid en de huidige voorzitter is de zevende voorzitter van de Turkse Unie van België. 
Buiten 2 van de ex-voorzitters zitten de anderen nog steeds in het bestuur voor diverse verantwoordelijkheden. 
  
Turkse Unie van België wordt bestuurd door het Dagelijks Bestuur dat verkozen is door de Raad van Bestuur. Het Dagelijks Bestuur komt om de twee weken op dinsdagavond samen. 

De Raad van Bestuur wordt verkozen uit de Algemene Vergadering en bestaat uit 20 leden. 

Administratie

Autoriteiten