Belçika Türk Dernekleri Birliği web sitesine hoş geldiniz


Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi

Turkse Unie

De Turkse Unie heeft deel deelgenomen aan het World Congress of Sport Sciences Researches 2017 dat plaatsvond van 23 tot 26 november 2017 in Manisa.

Sport is een belangrijke bezigheid in het dagelijkse leven. Het kan oplossingen bieden voor heel wat problemen rond gezondheid, educatie, het sociaal leven en nog veel meer.

Een klein deel van onze lidverenigingen zijn heel actief rond sport, maar helaas heeft het overgrote merendeel totaal geen aandacht voor dit thema. Daarom willen wij als koepelorganisatie de verenigingen motiveren om meer met sport bezig te zijn in hun vereniging. Onze deelname aan dit congres vormt daarom een belangrijke stap om het thema sport in de eerste plaats zelf te vatten en het daarna te kunnen kaderen binnen onze (ook onze lidverenigingen) werking.

 

Het Congres:

Het  World Congress of Sport Sciences Researches wordt jaarlijks georganiseerd in een stad in Turkije. Dit jaar vond het plaats in stadje Manisa nabij İzmir  in het Büyük Saruhan Hotel. Aan het congres nemen altijd onderzoekers en gastsprekers uit verschillende landen deel. Waar het grootste deel uit Turkije waren, namen ook belangrijke onderzoekers uit de VS, Roemenië, Nederland en Polen als gastspreker deel aan het congres.

De presentaties konden in twee talen Turks en Engels gevolgd worden. Er was simultane vertaling aanwezig. Gedurende drie dagen werden er meer dan 300 presentaties gegeven, in drie zalen tegelijk. Hiernaast was er een beurs van sportuitrusting te bezichtigen tijdens het congres.

Het congres omvatte een heel brede gamma van presentaties over onderzoeken rond sport dat zich vooral naar academici uit zeer verschillende disciplines richtte. Maar er was ook heel wat interessant aanbod voor verenigingen, scholen, geneeskundigen, sportleerkrachten, sportbeoefenaars en uitbaters van sportcomplexen.

 

Thema Sport in onze werking

Belangrijk was dat het congres ons de ideale gelegenheid bood om te netwerken en contacten te leggen met experten. We hebben er kennissen en inzichten verworven die we nu kunnen aanreiken aan onze lidorganisaties.

Dit congres legde de nadruk op het belang van sport en de relatie met een gezonde(re) levensstijl. Het was leerrijk voor Turkse Unie omdat we heel wat kennis hebben opgedaan, nieuwe inzichten van experten verworven hebben. Tijdens onze contacten met experten kregen we heel nuttige tips over hoe we ook kunnen werken met doelgroepen met specifieke vereisten, zoals ouderen en andere kwetsbare groepen.

Als koepelorganisatie zien we er een grote meerwaarde in om te werken rond gezondheid en sport. Daarom zullen we vanaf nu meer aandacht schenken aan het thema sport binnen onze werking.

 

 


Diğer