İdarecileri

Belçika Türk Dernekleri Birliği alışılagelmisin dışında, bugüne kadar hiç bir Türk Kuruluşun uygulamadıgı farklı bir çalışma içerisine girerek ekip çalışması oluşturulup, her iki yılda bir başkan değişikliligine gitmektedir. Bugüne kadar 5 başkan değiştirmiştir ve 6. başkan görev başındadır. Bugüne kadar görevi bırakan başkanların ikisi haricinde digerleri bu çalışma ekibi içerisinde farklı sorumluluklar üstlenerek görev almaktadırlar.  

Yöneticiler

Yetkililer